Contactpersonen

Waarom kiest u voor Bedrijventerrein BCT?

    Hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein.
    Centrale ligging en logistiek knooppunt.
    Synergie & Symbiose, Het bedrijventerrein waar bedrijven zitten die een win-win situaties kunnen creëren door samenwerking.
    Groen in alle opzichten.
contact opnemen

Groen licht voor realisatie van bedrijventerrein Business Centre Treeport

22 februari 2019
Groen licht voor realisatie van bedrijventerrein Business Centre Treeport
ZUNDERT – Er is groen licht voor de realisatie van bedrijventerrein Business Centre Treeport (BCT) in de gemeente Zundert. Op 11 juni ondertekenden burgemeester Poppe-de Looff en mevrouw Van Kuyck, directeur BCT, de samenwerkingsafspraken. ’s Avonds heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. bedrijventerrein Business Centre Treeport brengt bedrijven uit de boomteeltsector samen, wordt de kennis-hub voor de boomteeltsector en profileert de regio als hét boomteeltgebied van Europa. Het terrein wordt in twee fases opgeleverd en biedt in de eerste fase circa 250 arbeidsplaatsen op. In 2021 moet fase 1 van het bedrijventerrein Business Centre Treeport gereed zijn.

Economisch belang

De boomteeltsector in Noord-Brabant en de Belgische Noorderkempen kent een rijke geschiedenis en is cruciaal voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de regio. Door de jaren heen is de regio uitgegroeid tot een modern en innovatief boomteeltgebied waar het bedrijventerrein Business Centre Treeport heel goed in past. Het middelpunt van dit gebied ligt in de gemeente Zundert. “Daarom is ervoor gekozen om het bedrijventerrein Business Centre Treeport precies te plaatsen op de grens van deze twee landen én regio’s. Op deze plek aan de A16/E19 zal in de komende jaren een agrologistiek centrum verrijzen van zo’n 62 hectare, waarin verschillende ambities verwezenlijkt worden,” aldus wethouder Economie, Johan de Beer.

Centrale op- en overslagplaats

Een van de ambities van het BCT is die van centrale op- en overslagplaats met onder andere een Treehub. Hierdoor wordt het voor boomkwekers en afnemers mogelijk om op grotere schaal te werken en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Samenwerking en schaalvergroting zorgen ervoor dat de sector concurrerend blijft en zich kan blijven vernieuwen.

Een hub voor de boomteelsector

Op het BCT komen verschillende partijen die te maken hebben met de boomteeltsector samen. Denk bijvoorbeeld aan handels-, handling- en logistieke bedrijven. De clustering van deze bedrijven zorgt ervoor dat de regio Brabant/Noorderkempen zich nog sterker kan profileren als hét boomteeltgebied van Europa. Promotie via internationale beurzen behoort ook tot de mogelijkheden in het te bouwen Experience & Excellence Centre. Het leidt al met al tot efficiëntie, een betere afstemming tussen vraag en aanbod, een betere logistiek en volop ruimte voor kennisuitwisseling en innovatie.

Duurzaamheidsprincipes

Aan de ontwikkeling van het BCT liggen verschillende duurzaamheidsprincipes ten grondslag. Daarom is gezorgd voor een financieel uitvoerbaar plan dat leidt tot een kwaliteitsimpuls van het bedrijventerrein Hazeldonk-Meer. De plaatsing van windmolens voor de benodigde energievoorziening en de uitvoerige aandacht voor groen ondernemen maken hier deel van uit.

Vervolgstappen

BCT zal dit jaar de vergunningen aanvragen voor de infrastructuur, het bouwrijp maken van de gronden en het plaatsen van windmolens. De windmolens vormen onderdeel van het ‘windenergie A16’ project van de provincie Noord-Brabant waar naar verwachting volgende week een provinciaal inpassingsplan voor wordt gepresenteerd.

De nauwe samenwerking tussen investeerders, overheid en bedrijven heeft gezorgd dat er een sterk plan ligt. Hiermee ligt de basis voor hét nieuwe boomteeltcentrum van de Benelux.

Fotobijschrift: vlnr: wethouder Johan de Beer, BCT directeur Chantal van Kuyck, burgemeester Poppe-de Looff, gemeentesecretaris Guus Broos
 
 
© 2024 - Bedrijventerrein Business Centre Treeport - Sitemap - Disclaimer - Privacy Verklaring