Contactpersonen

Waarom kiest u voor Bedrijventerrein BCT?

    Hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein.
    Centrale ligging en logistiek knooppunt.
    Synergie & Symbiose, Het bedrijventerrein waar bedrijven zitten die een win-win situaties kunnen creëren door samenwerking.
    Groen in alle opzichten.
contact opnemen

De bouw van Rootz officieel gestart

26 oktober 2023
De bouw van Rootz officieel gestart
Op donderdag 5 oktober verrichtte wethouder Ralph Boogers van Zundert de officiële openingshandeling voor de nieuwbouw van Kennis en innovatiecentrum Rootz. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Joyce Vermue, de vele genodigden en de talrijke binnen- en buitenlandse vakpers. Rootz moet hèt ontmoetingscentrum worden voor de boomteelt en de verbinding vormen tussen onderzoek, onderwijs en de boomkwekerij en daarnaast ook de thuishaven van de coöperatie Treeport en alle daaraan gelieerde bv’s. Een bruisend centrum dus voor onderzoek en ontmoeting. Innovatie zal een belangrijke rol spelen.

Een van de belangrijkste onderdelen die op het Business Centre Treeport (BCT) in Zundert verrijzen is het kenniscentrum. Het BCT wordt het hart van de Europese boomteeltsector en dit kenniscentrum wordt het hart van het bedrijventerrein. Het is ingepland in een hartvormig park met een rand van bomen en wordt innovatief, circulair en duurzaam. Het gebouw wordt een multifunctionele accommodatie (MFA), met daarin ruimte voor diverse gebruikers. Dankzij de modulaire structuur is het mogelijk om verschillende indelingen te realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan een restaurant, expositieruimte (boomteelt), flexibele kantoorruimten, studieruimten, leslokalen en laboratoria. De ambitie is om een circulair gebouw te realiseren, opgebouwd door middel van een duurzame houten constructie. Daarnaast worden er biobased en plant-based materialen toegepast. De relatie met de boomteelt is zichtbaar in het grote atrium, waar ruimte is voor bijzondere bomen, die door het hele gebouw zichtbaar zijn. De (groene) buitenruimte wordt onder meer voorzien van proefvelden, een helofytenfilter en een kas en klimaatkamer.

Sector gerelateerde activiteiten
Het kenniscentrum zal geschikt worden gemaakt om sector-gerelateerde activiteiten te faciliteren. Hierbij valt onder meer te denken aan plantonderzoek, vertical farming, onderzoek naar inhoudsstoffen, robotisering, energie en bio based bouwen, bodem- en wateranalyses en nog veel meer. Het kenniscentrum is erin geslaagd om voorafgaand aan de bouw een aantal onderwijsinstellingen aan zich te binden. Het gaat hierbij om: AERES, AVANS, Curio, HAS Green Academy en Yuverta.
 
 
© 2024 - Bedrijventerrein Business Centre Treeport - Sitemap - Disclaimer - Privacy Verklaring