Contactpersonen

Waarom kiest u voor Bedrijventerrein BCT?

    Hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein.
    Centrale ligging en logistiek knooppunt.
    Synergie & Symbiose, Het bedrijventerrein waar bedrijven zitten die een win-win situaties kunnen creëren door samenwerking.
    Groen in alle opzichten.
contact opnemen

Nieuwe mijlpaal in ontwikkeling Business Centre Treeport

30 juni 2021
Nieuwe mijlpaal in ontwikkeling Business Centre Treeport
Na maanden van overleg en onderhandelingen is een nieuwe mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van Business Centre Treeport (BCT). Op dinsdag 29 juni 2021 kwamen BCT E4 B.V. en BCT E5 B.V. en de Coöperatieve Rabobank U.A. tot een financial close. Een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling, want deze financial close maakt de weg vrij voor de plaatsing van twee Nordex-windmolens. Deze windmolens maken deel uit van de 28 windmolens die langs de A16 in West-Brabant zullen worden geplaatst. 
 
Twee van de achtentwintig te plaatsen windmolens komen alvast op het BCT-terrein te staan. Business Centre Treeport staat voor circa 62 hectare boomteeltbusiness op de grens van Nederland en België, in de gemeente Zundert (NL) en Hoogstraten (B). Dit in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein ligt aan de A16/E19 en heeft een thematisch filter, dat volledig is gericht op de boomteeltsector.  
 
De twee Nordex-windmolens die worden geplaatst, zijn van Duitse makelij en inmiddels besteld. Het gaat om stille N149-typen, die veel vermogen opleveren. Dit blijkt de ideale combinatie te zijn voor plaatsing op een terrein, in de nabijheid van werklocaties. Handige bijkomstigheid is dat de rotorbladen ijsdetectie kunnen worden uitgerust. 
 
Het plaatsen van de windmolens E4 en E5 is een groot onderdeel van de missie van BCT: het verduurzamen van de boomkwekerijsector. De windmolens die zullen worden geplaatst zullen energie opwekken voor het bedrijventerrein. Die energie wordt bovendien nog aangevuld door energie die wordt opgewekt via zonnepanelen op de daken van de nog te plaatsen gebouwen.  
 
Hoewel het nog even zal duren voor die zonnepanelen geplaatst kunnen worden en voordat de molens volledig zijn opgebouwd, zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. Deze nieuwe mijlpaal is dankzij de inzet van alle betrokken partijen en stakeholders inmiddels wél gerealiseerd. 

Neuer Meilenstein in der Entwicklung des Business Centre Treeport
 
Nach Monaten der Beratung und Verhandlungen ist ein neuer Meilenstein in der Entwicklung des Business Centre Treeport (BCT) erreicht. Am Dienstag, dem 29. Juni 2021, schlossen BCT E4 B.V. und BCT E5 B.V. sowie die Coöperatieve Rabobank U.A. eine Finanzierungsvereinbarung. Dies ist ein großer Schritt vorwärts in der Entwicklung, denn diese Finanzierungsvereinbarung macht den Weg frei für die Errichtung von zwei Windkraftanlagen von Nordex. Diese Windkraftanlagen gehören zu den 28 Windkraftanlagen, die an der A16 in Westbrabant errichtet werden. 
 
Zwei dieser achtundzwanzig Windkraftanlagen werden auf dem BCT-Gelände aufgestellt. Das Business Centre Treeport steht für rund 62 Hektar Baumschulbusiness an der Grenze zwischen den Niederlanden und Belgien in den Gemeinden Zundert (NL) und Hoogstraten (B). Dieses in Entwicklung begriffene Gewerbegebiet liegt an der A16/E19 und ist thematisch voll und ganz auf den Baumschulsektor ausgerichtet.  
 
Die beiden Windkraftanlagen, die errichtet werden, stammen vom deutschen Hersteller Nordex und wurden bereits bestellt. Es handelt sich um das leise Modell N149 mit einer hohen Leistung. Dies ist eine ideale Kombination für Windkraftanlagen auf einem Gelände, auf dem gearbeitet wird. Ein praktischer Nebeneffekt ist, dass die Rotorblätter mit einer Eiserkennung ausgestattet werden können.
 
Die Errichtung der Windkraftanlagen E4 und E5 ist ein wesentlicher Bestandteil des Ziels des BCT: die Verbesserung der Nachhaltigkeit des Baumschulsektors. Die Windkraftanlagen werden Storm für das Gewerbegebiet erzeugen. Dieser Strom wird darüber hinaus durch Strom ergänzt, der über Photovoltaikanlagen auf den Dächern der noch zu errichtenden Gebäude erzeugt wird.  
 
Obwohl es noch eine Weile dauern wird, bis diese Photovoltaikanlagen errichtet werden können und die Windkraftanlagen vollständig aufgebaut wurden, sind die Vorbereitungen mittlerweile in vollem Gange. Dieser neue Meilenstein ist dank des Einsatzes aller beteiligten Akteure und Stakeholder nun erreicht.

New milestone reached in development Business Centre Treeport
 
After months of discussions and negotiations, a new milestone was reached in the development of Business Centre Treeport (BCT). Tuesday 29 June 2021, BCT E4 B.V., BCT E5 B.V., and the Coöperatieve Rabobank U.A reached a financial close. This financial close is a big step forward in this development, since it clears the way for the placement of two Nordex wind turbines. These wind turbines are part of the 28 wind turbines that will be placed alongside the A16 in Western Brabant. 
 
Two of these 28 turbines will be located at the BCT terrain. Business Centre Treeport represents approximately 62 hectares of tree nursery business at the Dutch and Belgium border, in the municipalities of Zundert (NL) and Hoogstraten (B). This business park, that is currently being developed, is located alongside the A16/E19 and has a thematic filter, fully focused on the tree nursery industry.  
 
The two Nordex wind turbines are made in Germany and have been ordered. These are quiet N149 types, which provide a lot of power. This has proven to be the ideal combination for placement on a terrain nearby where people work. A practical side effect is that the rotor blades can be fitted with ice detection.
 
The placement of the wind turbines E4 and E5 is a big part of the mission of BCT: making the tree nursery industry more sustainable. The wind turbines will generate energy for the business park. That energy will also be supplemented by energy generated by solar panels that are to be placed on the rooftops of the buildings.  
 
Even though it will take some time before these solar panels are placed and the wind turbines are built, but the preparations are in full swing.  This milestone has been reached thanks to the efforts of all involved parties and stakeholders. 
 
 
 
© 2024 - Bedrijventerrein Business Centre Treeport - Sitemap - Disclaimer - Privacy Verklaring